Individuele therapie &
Relatiecoaching Goes

Registraties

Ik ben lid van de beroepsvereniging de SBLP; Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. Mijn aansluitcode is 24504. De SBLP bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten en hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rond opleiding, bijscholing, praktijkvoering en beroepshouding.

Daarnaast ben ik ingeschreven als BCZ Registertherapeut bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, afgekort de RBCZ. Mijn aansluitnummer is 808209B. De kwaliteit wordt bewaakt door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de TCZ.

Geregistreerd zijn bij de Stichting RBCZ is een kwaliteitskeurmerk voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Beide organisaties behartigen de belangen van de aangesloten therapeuten en hun cliënten. Dit alles met de bedoeling dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde manier wordt behandeld en/of begeleid.

Mijn praktijk is gelicentiëerd bij de Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. Mijn AGB-code is 90(0)010160 en mijn zorgverlenersnummer is 90-031218. Het ‘Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners’ is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd.

Lees meer over uw privacy.