Individuele therapie &
Relatiecoaching Goes

Relatietherapie

The greatest thing you’ll ever learn
is just to love
and beloved in return

Iedereen heeft weleens te maken met conflicten en spanningen in de relatie. Tot op zekere hoogte hoort dat ook bij een gezonde relatie omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn. Meningsverschillen, irritaties, teleurstelling en hevige (escalerende) ruzies zijn op zich geen tekenen dat de liefde over is. Ze ontstaan vaak als je elkaar beter leert kennen, emotioneel dichtbij elkaar komt en elkaars pijnplekken raakt.

Er zijn veel oorzaken te noemen voor relatieproblematiek, lees meer…

Als de problemen bij herhaling voorkomen en als onoplosbaar worden ervaren, kan dit een grote negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven. Het veroorzaakt verdriet, onmacht en eenzaamheid. Het kan leiden tot allerlei spanningsklachten van zowel lichamelijke als psychische aard. Vaak worden pogingen gedaan om elkaar te veranderen, maar dat leidt meestal tot teleurstellingen en frustratie.

We gaan onszelf onbewust beschermen uit angst om gekwetst te worden. Je kunt bijvoorbeeld op je hoede of afstandelijk zijn of verwijtend of beschuldigend worden. Hiermee stap je uit het contact met de ander. Hoogoplopende emoties kunnen je belemmeren om samen tot een oplossing te komen. Je groeit ongewild uit elkaar.

Relatietherapie kan dan uitkomst bieden. Hulp krijgen om weer samen te gaan praten, de relatie nieuw leven in te blazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden. In de sessies begeleid ik jullie om inzicht te krijgen in de verstorende patronen binnen de relatie. Er kan duidelijkheid ontstaan over wat nodig is om tot oplossingen te komen en elkaar opnieuw te ontmoeten.

Wanneer de liefde ruimte krijgt om weer te gaan stromen wordt de relatie beloond met veiligheid en verbondenheid. De relatie als vertrouwde plek om telkens weer naar terug te keren.

Relatietherapie begint met een intakegesprek. Hierin maken we kennis en vertellen jullie allebei wat er speelt binnen de relatie. Als jullie besluiten om therapie te gaan volgen dien je in het begin uit te gaan van twee sessies per maand (aanvankelijk).

The greatest thing you’ll ever learn
is just to love
and beloved in return