METHODEN.

Vanuit een warme en professionele betrokkenheid, sluit ik me aan bij de thema’s die voor jou spelen. Door mijn opleidingen en 20 jaar praktijkervaring werk ik deskundig, soepel en combineer ik diverse behandelmethoden gemakkelijk naast elkaar. We kijken samen welke vorm het beste aansluit in het moment en waar je je prettig bij voelt. Er is geen vaste formule hoe een sessie eruit ziet. 

In lichaamsgerichte sessies gebruiken we de intelligentie van het lichaam en onderzoeken we de taal die het spreekt. Door een combinatie van praten, mindfull bewustzijn en bodywork wordt het lichaam als bron van informatie geïntegreerd in de sessies, waardoor het mogelijk is om met signalen van stress te werken daar waar ze wonen: namelijk in je lijf, in het hier en nu.

Je lijf is in mijn beleving een betere richtingaanwijzer dan je hoofd, in de taal van je lichaam bestaat er geen goed en fout. Tijdens het gesprek ligt mijn focus op jou ervaring, dit is namelijk hoe je lichaam leert. Er ontstaat helderheid over je vragen en er kan een nieuwe koers ingezet worden.

Hierin verschilt mijn benadering van de reguliere zorg, waar de aanpak voornamelijk cognitief en gedragsmatig is.

Een sessie is altijd een co-creatie. Het werkzame ingrediënt is de klik in het contact, de gebruikte methoden zijn maar voor een klein deel belangrijk laat onderzoek zien. Mensen veranderen door momenten van ontmoeting, we ontwikkelen ons wanneer we ons gezien en ontmoet voelen.

 

Inzicht gevende gesprekken.

We onderzoeken wat je vraag is, wat je belemmert en vooral ook wat je ondersteunt. 

Ik luister, kijk en 'voel in' met aandacht en stel verdiepende vragen.

Door een combinatie van praten en mindfull bewustzijn wordt het lichaam als bron van informatie gebruikt in de sessies.

Hierdoor is het mogelijk, om direct met signalen van stress te werken daar waar ze wonen: namelijk in je lijf, in het hier en nu. 

Je leert jezelf kennen in de diepte, daar waar ook de antwoorden liggen van je vragen en waar je tot een dieper begrip van jezelf kan komen. 

Ademwerk.

Door langdurige stress of trauma houden we spanning vast in spieren en bindweefsel. Dit resulteert in een gespannen adempatroon en uiteindelijk een overwerkt zenuwstelsel dat niet bestand is tegen alledaagse stress.

De adem wordt in ademwerk gezien als de brug naar het lichaam. Door verbonden te ademen, breng je weer beweging in delen van je lichaam waar spanning en stress zorgden voor stilstand.

Ademwerk biedt je een hele zachte en directe mogelijkheid het lichaam laag voor laag te onderzoeken. Het brengt je in contact met jezelf; je fysieke spanning en emoties. Het maakt het mogelijk om blokkades geleidelijk te verwerken. 

 

Door het verbonden ademen kom je in een andere staat van bewustzijn, het is een reis door je emoties van je hoofd naar je hart. 

Tijdens een ademsessie leer je om helemaal aanwezig te zijn met wat er gebeurd; het gevoel dat omhoog komt niet weg te duwen. 

Het is een kans om je bewust te worden van patronen die je beperken in je dagelijks leven.

Ik leer je weer volledig te ademen en de ademhaling te verbinden. Hierdoor komt er steeds meer zuurstof in je lichaam. Deze vorm van ademen opent waar je op slot zit en verhoogt je energieniveau.  De geblokkeerde energie, die opgeslagen ligt op celniveau, kan vrijkomen en worden losgelaten.

Op dit niveau ruim je mentale overtuigingen en emotionele blokkades op. Je nodigt dat wat zich onbewust afspeelt, bewust uit om naar de oppervlakte te komen. Denk hierbij aan oude, niet uitgedrukte emoties, negatieve overtuigingen en oude herinneringen uit het verleden, die opgeslagen zijn in je onderbewuste. Door deze oude pijnen alsnog te doorleven, kun je ze loslaten en helen. Het resultaat is helderheid van geest en een emotionele balans.

Je komt in contact met je ware kern, je herstelt de verbinding met wie je werkelijk bent. Vaak zijn er gevoelens van vrijheid, vreugde, opluchting en verwondering. 

Lichaamsbewustzijn vergroten - mindfulness 2.0 - trauma.

​Je lijf heeft een ander tempo dan je hoofd.

Door te vertragen kom je makkelijker in contact met de signalen van je lichaam. Je brengt de aandacht in je lijf en zo ga je jezelf meer van binnenuit ervaren. Dit is een volkomen natuurlijke ervaring die door de snelheid waarin we leven vaak overgeslagen wordt.

Contact het hier en nu (mindfulness): de vaardigheden om je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder deze te vermijden, te controleren of vast te houden. 

Door een te rationele opvoeding raak je dit natuurlijke contact met je lichaam kwijt. Als je geen voeling meer hebt met jezelf, weinig voelt van wat je meemaakt, kunnen gebeurtenissen en vervelende ervaringen zich in je opstapelen.

De ervaring (het trauma) zet zich vast in je lichaam en daarna in het zenuwstelsel.

Je blijft inwendig als het ware bevroren met als gevolg allerlei verschijnselen zoals o.a. angst, paniekaanvallen, hyperventilatie, boosheid, nervositeit, slecht slapen en depressiviteit.  Dit zijn signalen dat het trauma in het lichaam vastzit.

Trauma is een belangrijke oorzaak van menselijk lijden. Trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een gewelddadige ervaring of een langdurige periode van overweldigende stress, dit kan zijn in de kindertijd of op latere leeftijd.

 

Door het lichaam te voelen, naar het lichaam te ‘luisteren’ en deze te volgen, is het lichaam zelf in staat de vast zittende energie te ontladen. Onder begeleiding wordt het lichaam geholpen deze natuurlijke manier van spanningsontlading weer aan te zetten en daarbij weer rust in het zenuwstelsel en een natuurlijke weerbaarheid te creëren.

 

Karakteranalyse. 

Een karakter bepaald hoe je in het leven staat en hoe je je verhoud tot de ander. 

Door inzicht in de karakterstijlen en de elementen die bij jou het sterkst aanwezig zijn, ga je je eigen gedrag en dat van anderen – inclusief de kwaliteiten en beperkingen – beter begrijpen.

Wil jij weten welke karakterstijl zich in jou het meest ontwikkeld heeft?

Een bodyreading biedt inzicht! 

Gestalt.

Gestalt is een dialoog tussen de verschillende delen in ons. Door conflicterende ‘stemmen’ uit elkaar te halen en ze helder uit te kristalliseren krijg je meer zicht op de positieve intentie ervan. Het brengt verborgen of verdrongen gevoelens en motieven aan het licht. Gestalt wordt vooral gebruikt om onverwerkte gevoelens naar vroegere ouderfiguren te onderzoeken en te integreren.

In onze jeugd waren bepaalde gevoelens en gedragingen vaak taboe. Via gestaltedialogen krijgen we helder welke verborgen potentie in deze ontkende en onderdrukte schaduwdelen schuil gaat.

Ontspanning.

Het tot rust brengen van lichaam en geest door middel van ontspanningsoefeningen.

Contact met het hier en nu (mindfulness): de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden

In de therapie worden verschillende methoden aangeboden, o.a. grondingsoefeningen, visualisaties en mindfullness. Deze kun je gemakkelijk in je eigen omgeving uitvoeren.


Meditatie.

Ieder mens heeft een middelpunt, waar absolute stilte is.

Het lijkt misschien iets onbekends, maar je hebt het al gevoeld toen je in de baarmoeder zat. Eigenlijk is meditatie een herontdekken, want het is gewoon je oorspronkelijke staat van zijn. 

Veel mensen denken dat je je volledig leeg moet maken wanneer je mediteert, maar dat is niet zo.

Gevoelens veranderen constant, dan ben je blij en even later boos.

Je leeft in een constante verandering, er is altijd beweging, het staat nog geen seconde stil.

 

Bij meditatie gaat het meer om het observeren en accepteren van gevoelens, gedachten en fysieke activiteit.

Deze laat je tijdens het mediteren als het ware voorbij komen; je voelt, luistert of neemt de sensatie van de beweging waar en laat het vervolgens weer gaan. Je doet, denkt en voelt en tegelijkertijd ben je in je middelpunt.

Door getuige te zijn van al deze verandering en beweging, kom je bij je middelpunt: een ervaring van stilte, bevrijding en rust. 

Meditaties kunnen je laten ervaren hoe het is om op een liefdevolle manier aandacht te schenken aan jezelf.

Familieopstellingen.

Een familie noemen we een systeem van mensen die - vaak onbewust- in diepe verbondenheid met elkaar leven.

De een voelt zich in deze familie vrij, de ander niet. 

Een familieopstelling is bedoeld om de verstrikkingen in het familiesysteem zichtbaar te maken.

Onder verstrikking verstaat Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werken) het gegeven dat iemand onbewust een pijnlijk lot van een vroeger familielid op zich neemt en herhaalt.

In opstellingen kunnen we zichtbaar maken op welke manier we met ons systeem verweven zijn. De inzichten die zichtbaar worden helpen je om je eigen plek stevig in te nemen en de ander zijn of haar plek te gunnen.

Het zal herkenbaar zijn, soms confronterend en troostrijk, omdat het handvatten biedt om jouw vraagstukken aan te kijken.

Om los te laten wat je hebt los te laten.